První místostarosta města Jičína, je původním povoláním učitel dějepisu a bývalý člen občanského sdružení Lodžie. Valdštejnskou lodžii pracovně navštěvuje každý týden. Zajímá se o kulturu a památkovou péči.

 

Lodžie prochází mnoha změnami. Jaký smysl chcete stavbě dát?

Lodžii vlastní město. To znamená, všichni obyvatelé města. Takže primárně záleží na tom, jak nám obyvatelům na ní záleží. A myslím, že obecně všem záleží na tom, aby se tu něco dělo a aby nám nespadla. Tudíž ji směřujeme k tomu, co se tu začalo naplňovat a co se ještě před patnácti lety zdálo být jako chiméra, a sice, že tu vznikne kulturní centrum. Místo, které stojí za to navštívit.

 

Vaší ideou je tedy naplnit Lodžii kulturou?

Určitě. Máme tu kastelána, který přišel ve vhodný čas a ukazuje, že tento směr bude fungovat. Myslím, že Lodžie by měla být hlavně veřejně přístupná. A pokud chcete, aby tomu tak bylo, pak je těžké najít jiné využití než kulturní.

 

Myslíte si, že se idea naplňuje?

Určitě. Za prvé, město nedělá nic jiného než to, že naplňuje smlouvu, kterou podepsalo před šesti lety s občanským sdružením Lodžie, v níž se zavázalo, že postaví kavárnu a sociální zařízení. Je mrzuté, že vzniklo až po šesti letech od uzavření smlouvy, nicméně se jednalo o takové zásahy, které nám neumožnily postupovat rychleji. Nicméně se ukazuje, že když se sem zainvestuje, tak to funguje.

 

Jaký máte právní vztah s Imagináriem, který stavbu spravuje?

Imaginárium Lodžii provozuje a město jej podporuje milionem korun. Myslím, že to byla velmi šťastná volba. Ve smlouvě je Imaginárium zavázané tím, že se k Lodžii bude chovat jako ke kulturní památce. Pokud se tu koná něco většího, musíme se na tom společně dohodnout.

 

Jaký máte vztah k Lodžii?

No, já tu strávil dětství. Už jako malý kluk jsem si v Libosadu představoval, jak by to tu vypadalo opravené, takže si tím v podstatě plním svůj dětský sen.  A zdaleka nejsem jediný, kdo sem v dětství chodíval a měl takové představy. Dnes spousta oprav probíhá hlavně proto, že jsme v roce 2013 nebyli daleko od toho, abychom Lodžii oplotili a zakázali vstup na sallu terrenu. Stav omítky byl velice špatný.

 

Jak přistupujete k rekonstrukci?

Na rekonstrukci komplexu Čestného dvora existuje koncepce z roku 2008, která zahrnuje kavárnu, sociální zázemí, multifunkční sál a výstavní prostory. A ta je vyžadována nadále i provozem Imaginária, i když vznikla ještě před jeho založením. Koncepce není realizována přesně, protože toalety jsou dnes o kousek vedle, než měly být, ale jádro té koncepce je pořád stejné.

 

Jakou podobu by mělo mít casino?

Otázkou je, jak zpřístupnit patro a jak tam dostat světlo. Je potřeba, aby někdo vytvořil návrh. Výzdoba z 19. století bude muset být minimálně zakonzervovaná.  Jsou tu nějaké limity, které byly nastaveny v roce 2002 s památkáři. A samozřejmě se dá kritizovat, že památka jde znovu do podoby z přelomu 18. a 19. století, na druhou stranu, to byl konsenzus dohodnutý s památkáři.

 

Město jako vlastník si může určit, jakou podobou chce casinu a celé Lodžii dát.

To bych úplně neřekl. Může, ale v limitech daných památkovou péčí.

Záleží na nějaké dohodě. Koncepce přestavby je vždy výsledek jednání mezi vámi a památkovou péčí, takže předpokládám, že pokud byste měli názor jiný, nejspíš by se opravovalo jiným způsobem.

Kdybychom měli názor jiný, tak bychom museli komunikovat a je otázkou, jak dlouho by takové komunikování trvalo.

 

Do interiéru se zatím nevstoupilo, jaká je tedy vaše představa nehledě na omezení památkového úřadu?

Otázkou je, zda o tom teď máme diskutovat, protože to vyžaduje obrovskou energii a Lodžie je jenom jeden ze střípků starostí města. Raději bych energii věnoval Theatronu ve dvoře, na kterém je shoda a dává Lodžii další dimenzi využití. A poté diskutovat podobu casina. To je ale pouze můj přístup, řešit problémy postupně. Nicméně si myslím, že pokud budeme vše řešit v jednu chvíli, mohla by ta investice být tak veliká, že by nebylo v našich silách opravy a přestavby realizovat.

 

Po zrealizování Theatronu bude naplněna smlouva s občanským sdružením?

Ne, Theatron do ní nespadá. Smlouva je po šesti letech konečně naplněná s realizací sociálního zařízení. Návrh na Theatron přišel přirozeně při debatě, kdy jsme se bavili, jak postupovat dál. Debata byla veřejná, organizovaná městem společně s Imagináriem, a nikdo proti Theatronu nevystoupil. Následně tedy rada města rozhodla o jeho vzniku jako multifunkčního sálu a pověřila architekta města, aby ho vyprojektoval. V tuto chvíli vzniká projektová dokumentace. Bude se jednat o malý kulturní sál. Ten v Jičíně chybí a budou ho moci využívat i jiné subjekty.

 

Myslíte, že organizování debat je cestou, jak Lodžii opravovat?

Já myslím, že určitě, a každý, kdo chce, ať přijde a řekne svůj názor. Já nemohu říct, že každý bude reflektován, ale minimálně je tu příležitost. Debaty proběhly zatím dvě a další by měly být jednou za tři čtvrtě roku.

 

Jak funguje rozhodování o Lodžii na městě?

Každé úterý se v Lodžii scházíme během kontrolních dní se zaměstnanci města. Snažíme se Lodžii posouvat dál společně i prostřednictvím veřejných projednávání, které se uskutečnilo již dvakrát.

 

Je projednávané a v blízké době realizovatelné parkoviště pro návštěvníky Lodžie?

Město koupilo pozemek od Správy železniční a dopravní cesty určený pro parkování. Jedná se o prostor u vlakové zastávky, ale otázkou je, kde vybudovat další. Architekt řeší variantu parkoviště u zastávky, ale je to vhodné místo, když většinou lidé stojí u silnice?

Já vím, že každý by si představoval, že bychom měli mít celkovou koncepci, ale tu bychom bývali měli mít už před 15 lety a nyní dokončovat její realizaci. Zatím jsme se k ní však nikdy nedobrali a říkat v momentě, kdy objekt opravujeme v jednotlivých krocích, že to opravujeme bez celkové koncepce, je příliš zjednodušující.

 

Čekáte na někoho, kdo vytvoří celou koncepci?

To neříkám. Ideální by bylo, kdyby Imaginárium mělo Theatron a my měli potom čas rozjímat nad tím, jak to tady dál má vypadat. Stále totiž bojujeme o přežití v současnosti nastavené cesty, ať se nám to líbí nebo ne.

 

Co ovlivňuje vaše názory a rozhodnutí na provoz Lodžie?

Když se na tu Lodžii podívám, vím, že je to unikát. To nikde ve střední Evropě nenajdete. To bychom si měli hýčkat. Lidi za ní začínají jezdit, a to mě ovlivňuje k tomu, abych podporoval ty, kteří tu vytvářejí všechny aktivity a měli k dispozici, co potřebují. Kastelán má dobrou a životaschopnou vizi. Přál bych si, abychom byli schopni ji naplnit, aby tu postupně vznikaly i rezidenční pobyty. On je ze mě občas nervózní, ale já si myslím, že děláme, co můžeme. A doufám, že pan Vydra tu vydrží do konce přestavby; má to těžké, ale musí to tu teď podržet.

 

Zpět na zpravodaj