Speciální příloha JIČÍNSKÉHO ZPRAVODAJE | číslo 1 | listopad 2017 | výtisk zdarma

Číslo věnované stavební koncepci Valdštejnské lodžie.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

v rukou držíte speciální přílohu Jičínského zpravodaje věnovanou Valdštejnské lodžii. Vychází jako součást publicity právě dokončené realizace toalet a dílny v prostorách Čestného dvora. Je vydána Valdštejnským imagináriem o.p.s., která se stará o oživování a chod této památky. Tiskovina se snaží odhalit různé pohledy na rekonstrukci a význam areálu Valdštejnské lodžie, jejíž stavební a kulturní vývoj se za posledních šest let výrazně proměnil. Posun v těchto dvou oblastech je předmětem mnoha rozporů a shod ze strany odborníků a veřejnosti. Cílem vydání není nastolit jednoznačný pohled na stavbu a její proměnu, ale poskytnout čtenáři různorodé názory, které vyvolává. Uvnitř vydání naleznete rozhovory s pěti osobnostmi, které jsou s vývojem Valdštejnské lodžie významně spjaty.

Inspirativní čtení Vám přeje redaktorka přílohy Kristýna Břeská

Petr Uličný | Petr HamáčekMartin MezeraRobert SmolíkRadek JiránekJiří Vydra | Závěr

 

 

 

 

 

 

 

Realizace toalet a dílny v Čestném dvoře

 

 V srpnu 2017 byly dokončeny veřejné toalety v Čestném dvoře Valdštejnské lodžie. Dlouho očekávaná WC budou sloužit nejen návštěvníkům barokní památky, ale také divákům velkého počtu kulturních a společenských akcí, které se zde celoročně konají. Dalším realizovaným prostorem je dílna. Ta byla koncipována pro práci na přípravě akcí, rekvizitách, opravách vybavení a zároveň jako sklad kulis, nářadí a materiálu. 
Projekt navrhoval městský architekt Ing. arch. Radek Jiránek, který je autorem již předešlých návrhů stavebních úprav interiérů v Čestném dvoře. V roce 2014 byla v západní části Čestného dvora dokončena kavárna a o rok později lektorská místnost. Při tvorbě těchto prostorů se používá technika takzvaných kletovaných omítek a podlahovou krytinu tvoří recyklované střešní tašky řezané do čtverců. Spolu s dřevěnými prvky tak vzniká velmi specifický a vizuálně jednotný styl.
Toalety a dílna v Čestném dvoře byly realizovány za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z rozpočtu města Jičína. Celkové náklady stavby, tzn. výstavba toalet, dílny a rekonstrukce kotelny, dosáhly výše 4,1 mil. Kč, dotace Ministerstva pro místní rozvoj byla obdržena ve výši 1,26 mil. Kč.
 

Speciální číslo VALDŠTEJNSKÉHO ZPRAVODAJE bylo vydáno Valdštejnským imiganáriem, o.p.s.
za podpory města Jičína a za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Redaktorka: Kristýna Břeská | foto: Jan Husák, Michal Kos, Radek Habada a Martin Mezera | grafika: Jiří Vydra
náklad 8.000 ks | vytiskla tiskárna Geoprint Liberec | Tato tiskovina je neprodejná
Valdštejnské imaginárium, o.p.s., Sedličky 4, 506 01 Jičín,. IČ: 02346915, DIČ: CZ02346915,
Bankovní spojení: 107-7403650237/0100, e-mail: info@valdstejnskalodzie.cz, www.valdstejnskalodzie.cz

 

Projekt Stavební úpravy objektu Čestného dvora v Jičíně – II. etapa byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.