ČeskyEnglish

Po dlážděné cestě se návštěvník dostane do objektu Lodžie, monumentální stavby, která se měla stát místem radovánek, odpočinku, setkávání a možná i rozjímání nad tajemstvími hvězd a osudu. Nalevo veliký prázdný a temný prostor, kde mělo stoupat zdobné točité schodiště nevídaných rozměrů a kde svůj životní příběh vypráví sám vévoda Albrecht z Valdštejna, ztělesněný Miroslavem Kněbortem, napravo osmistěnný sál, oktogon s další částí expozice od Roberta Smolíka.

Oprýskaná omítka tu upomíná na dobu konce 18. století, kdy rod Trauttmansdorffů přetvořil dlouho opuštěnou a chátrající Lodžii na klasicistní letohrádek, uprostřed potom stojí čtyřdílný stůl, který dává nahlédnout na obrysy původních Valdštejnových snů, na něž v době empíru už dávno sedl prach.

Stoly dohromady skládají tvar, jaký měl horoskop, který Valdštejnovi v roce 1608 vypracoval Johannes Kepler. A právě tomuto slavnému astronomovi, matematikovi a také vévodovu osobnímu astrologovi, učenci, který konečně rozřešil tajemství pohybů planet, se věnuje stůl první.  

Na druhém stole se rozkládá Valdštejnova barokní komponovaná krajina na Jičínsku. Naznačuje ji červená linie, která se vine od Veliše přes město Jičín a Lodžii až do valdické kartouzy. Jičín se nachází uprostřed a na jeho půdorysu z doby Valdštejna si tu každý může z dřevěných kostek postavit město, které vévoda plánoval poskládat z honosných kamenných domů kolem svého výstavního chrámu.

Z těchto i mnohých dalších cílů však zůstala většina nedokončená a málokde je to tak vidět jako v areálu jeho příměstské vily. Pohled na možnou podobu interiérů Lodžie a především geometricky uspořádaných zahrad dává představu o ambicióznosti této stavby a jejího stavebníka. Z velkého bazénu, točitého schodiště, parádních pokojů, umělých jeskyní a fontánek však po staletích chátrání zbylo jen torzo, připomínající náhlý konec velkých plánů.

Poslední stůl potom naznačuje, proč Albrecht z Valdštejna, milovník astrologie a tajemných věd, mohl právě v tomto místě najít zvláštní zalíbení. Otočný model drah Slunce a fotografie západů a východů Slunce během roku zde totiž ukazují, že orientace stavby Lodžie a celé krajinné osy nemusela být vůbec náhodná.

Tabulky