ČeskyEnglish

Novodobá historie

Rozměrné valdštejnské stavby na Jičínsku zřejmě představovaly a představují pro nové vlastníky poněkud problematické kulturní dědictví. V nejednom ohledu je totiž pro ně obtížné nalézt adekvátní využití. Tato starost přešla po Trauttmansdorffech plně na bedra města Jičína. Roku 1936 od nich město odkoupilo nejen jičínský zámek, ale i Lodžii s libosadem, navíc na konci XX. Století se stalo vlastníkem i Valdštejnem založené bývalé jezuitské koleje.
(K nejdůkladnějšímu, finančně i provozně nejlépe zabezpečenému využití došlo paradoxně ve Valdicích: chátrající budovy bývalého kláštera vykoupil od Trauttmansdorffů stát a roku 1857 v nich zřídil mužskou trestnici. A Valdická věznice - těšíc se napořád vysokému zájmu celé společnosti - zde existuje doposud.)

Až do druhé poloviny minulého století se ve Valdštejnské lodžii pořádaly majáles, koncerty, libosad se stával i tehdy cílem vycházek. Idea komplexního využití a plán celkové rekonstrukce areálu však nevznikl. Prostředky byly věnovány v podstatě na úržbu, aby budovy bylo možné užívat alespoň v jejich přízemí. Postupně se však užitná plocha stále zmenšovala. Přestože se ve druhé polovině minulého století dostalu areálu Lodžie potřebné ochrany v souvislosti s vyhlášením městské památkové rezervace Jičín, k největšímu chátrání objektu došlo poněkud paradoxně až počátkem devadesátých let minulého století. Řešením politováníhodné, tehdy bezmála havarijní situace se mělo stát vystavění zábavního parku „Valdštejnland“, který tu zahraniční investor sliboval realizovat a získat pro tento účel i potřebné finanční prostředky na celkovou rekonstrukci.
Proti záměru se zvedl jednak odpor občanů, který vyústil roku 1996 v založení občanského sdružení Lodžie, i odpor odborníků, za jehož výsledek lze považovat uspořádání mezinárodní vědecké konfrence v Jičíně roku 1997 s názvem Valdštejnská lodžie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína. Oba proudy nabídly ve vzájemné spolupráci vlastníku nemovitosti pomoc nalézt řešení jiné, které by významu památky odpovídalo a ve kterém by unikátní raně barokní stavba nebyla pouhým technickým zázemím zábavního podniku.
Poslední desetiletí se tak stalo dobou postupné revitalizace areálu (v ní se angažuje občanské sdružení) i dobou cíleného vědeckého výzkumu, který přináší nové poznatky včetně dokladů, že zde jde vskutku o mimořádné dílo, a to i v kontextu evropské architektury. Letitá činnost sdružení, tj. pořádání kulturních akcí, neustálé přivádění návštěvníků do Lodžie a probouzení zájmu o tuto památku i nové uměnovědné poznatky – to vše zpětně obohacuje náhled na revitalizaci areálu a zpřesňuje ideu jeho využítí.

Kromě celé řady stavebních úprav, které byly financovány městem Jičínem v některých případech i s podporou státní dotace, díky nimž byl v posledním období odstraněn havarijní stav a objekt byl z části zpřístupněn veřejnosti, byl v čestném dvoře vytvořen byt pro kastelána. Působením kastelána nastala nová etapa.

Valdštejnská lodžie je v současnosti jedním z otevřených, turisticky atraktivních míst Jičínska.
Občanské sdružení ve spolupráci s městem Jičínem připravuje návštěvnický okruh, díky němuž se bude návštěvníkům postupně odkrývat výjimečnost této památky.

Tabulky