ČeskyEnglish
SBOR-ik.jpg

pá 1. 6. | 19.00 | Prolog 18. ročníku festivalu Foerstrovy Osenice

Koncert Smíšeního sboru Konzervatoře Pardubice a sopranistky Jana Ryklové.


Soprán MgA. Jana Ryklová, klavírní doprovod Bernd Radoch (SRN)
G. Verdi - árie Oscara z opery Maškarní ples, G. Verdi - árie Violetty z opery Traviata, E. Curtis - Torna a Surriento, 
J. B. Foerster – Ave Maria

Sopranistka MgA. Jana Ryklová, absolventka HAMU Praha ve třídě doc. Jany Jonášové (2004), muzikální a technicky zdatná zpěvačka, vystupovala již za studií v rolích světového operního repertoáru. Neopomíjí prakticky žádný druh vokální tvorby. Koncertuje doma i v zahraničí (SRN, Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Slovinsku). Vystoupila na Pražském jaru, Pražském podzimu či na festivalu Thurn – Taxis, pořádaném v zámeckém prostředí na Loučeni a pravidelně účinkuje na Foesterových Osenicích. Od r. 2006 spolupracuje s předním německým sborovým dirigentem Berndem Radochem v Kolíně nad Rýnem, s nímž vystupovala na vánočním turné v SRN. Ve Svatovítské katedrále na Hradě provedla řadu sólových partů při produkcích domácích i zahraničních sborů. Spolupracuje s dalšími předními varhaníky.

Muzikální, vitální a empatický Bernd Radoch hraje od 7 let na klavír. Studoval sociální pedagogiku. Už v 19 letech vedl svůj první sbor. Po tříletém studiu na Zemské hudební akademii v Severním Westfálsku (promoce 1984). Od roku 1985 je sbormistrem z povolání. Dnes vede velký počet mužských a závodních (pěveckých) sborů v Porýní a okresech Oberbergisch a Bad Neuenahr-Ahrweiler, je ředitelem Odborového svazu německých sbormistrů z povolání (FDB, od r. 1993). Koncertoval se sbory ve Vídni, Budapešti, Praze, Miláně, Veroně, Benátkách, Vancouveru, San Franciscu, Austrálii a Jižní Africe. Radochovy sbory zpívají skladby a capella a rozsáhlé kompozice světových autorů s orchestrálním doprovodem, ale též kompozice samotného dirigenta. Zpravidla zve k jejich provedení vynikající nástrojové a vokální sólisty.

 

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice (sbormistr MgA. Tomáš Židek, Ph.D.)

J. B. Foerster  (text J. V. Sládek) - Lesní studánka

L. Janáček - Láska opravdivá (smíšená verze) 

Lidová, arr. Milan Uherek  - Chodila Maryška, 

Lidová, arr. Vojtěch Říhovský - Tancuj, tancuj     

Anonym (renesance) - O muziko, ctné umění 

J. des Prez - Cvrček 

S. D. Bortnianskij - Tebe poem

O. Gjelo - Ubi caritas

 J. E. Moore - Irish blessing

Spirituál - Every Time, I Feel the Spirit 

Koncert moderuje Tomáš Židek. 

Smíšený sbor Konzervatoře Pardubice                                                           

Skládá se ze studentů 1. – 3. ročníku, kteří nestudují sólový zpěv a nehrají v symfonickém orchestru. Během víc jak pětatřicetileté existence školy existovalo toto vokální těleso v různých etapách, hlavně v souvislosti s některými významnými projekty. Sbor založil v r. 1980 nedávno zesnulý Doc. Ing. Vlastislav Novák. Od roku 2009 pracuje nepřetržitě pod uměleckým vedením MgA. Tomáše Židka, Ph.D. a v úzké spolupráci s dirigentským oddělením školy. Často spolupracuje se školním symfonickým orchestrem a dalšími pěveckými sbory regionu. Z nejvýznamnějších počinů uveďme nastudování Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákova oratoria Stabat Mater či Mozartova Requiem. 

MgA. Tomáš Židek, Ph.D.

Je absolventem Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a zejména dirigování u prof. O. Tvrdého a Doc. V. Nováka. V letech 2004 – 2009 studoval na Hudební fakultě AMU v Praze orchestrální dirigování u Prof. R. Elišky, Doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování u Prof. J. Kuchinky, L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u Prof. J. Chvály a Doc. L. Mátla. Doktorandský program úspěšně uzavřel v září 2014. Aktivity: Spolupracoval s mnoha význačnými českými orchestry. Čtyřikrát řídil zahajovací koncert festivalu „Tomáškova a Novákova Skuteč“. Podílel na nastudování a provádění Händlovy opery Julius Caesar v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. V roce 2009 se stal pedagogem Konzervatoře Pardubice (vedoucí dirigentského oddělení, dirigent a profesor hudební teorie). Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice se pod jeho vedením stal v roce 2014 absolutním vítězem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Nastudoval Smetanovu Prodanou nevěsty (2012), Dvořákovo oratorium Stabat Mater (2014), Korsakovovu Šeherezádu (2014), Hindemithovy Symfonické metamorfózy (2013), Mozartovo Requiem aj.  R. 1999 založil smíšený pěvecký sbor „Salvátor“ (více jak 200 koncertů, úspěšná reprezentace ČR na mnoha soutěžích), 30. 5. 2009 se s ním zúčastnil také Pražského jara (Foerstrovy Osenice – slavnostní zpívaná mše sv.). Od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, s kterým získal řadu zlatých pásem, zvláštních cen a absolutních vítězství doma. V roce 2015 obdržel zvláštní cenu Unie českých pěveckých sborů “Sbormistr junior”. Působí také jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství a pořádá pravidelně nejen zpívané mše (někdy s orchestrem), ale i řadu duchovních koncertů. V lednu r. 2001 byla Židkovi za zásluhy v oblasti kultury udělena cena „Osobnost města Chrudim“ za rok 2000. Příležitostně se věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“. Ve volném čase se zabývá muzikologií. Tiskem vyšly již 2 jeho práce. V květnu 2009 uspořádal v Chrudimi mezinárodní muzikologickou konferenci „Česká a slovenská hudba a totalita“. Sám přednášel v Praze na mezinárodní konferenci týkající se tvorby Josefa Bohuslava Foerstera (listopad 2009). Od roku 2001 pořádá T. Židek v Chrudimi jarní městský hudební festival “Athény východních Čech” a od ledna 2008 působí rovněž jako dramaturg proslulého koncertního cyklu „Chrudimské hudební pátky“.

Tabulky