ČeskyEnglish
ik-KRAJINA_SVETLA.jpg

22. 9. KRAJINA SVĚTLA aneb SLAVNOST ROVNODENNOSTI

Týdenní interaktivní dílna „Krajina světla“ vyvrcholí v den podzimní rovnodennosti poutavou prezentací projektů účastníků.

18.00 Světelná dílna pro děti a rodiče ve sklepení Lodžie
19.30 Slavnostní prezentace
výsledků práce účastníků workshopu s hudebním doprovodem Tomáše Vtípila


Workshop KRAJINA SVĚTLA pořádá Nová síť o. s. ve spolupráci s Institutem světelného designu a Lodžie o. s. v rámci evropského projektu „Development of New Art“.

Workshop světelného designu povede Institut světelného designu – www.svetelnydesign.cz

Epicentrem dění workshopu světelného designu bude Valdštejnská lodžie, významná barokní památka.

Týdenní interaktivní dílna vyvrcholí v den podzimní rovnodennosti, 22. 9. 2012, večerním multižánrovým

představením pro širokou veřejnost.

 

Cílem KRAJINY SVETLA je mezinárodní - evropské setkání svetelných designéru, kterí se budou venovat možnostem

kulturní animace památkových objektu a verejného prostoru. KRAJINA SVETLA se bude zabývat pruzkumem

unikátního místa a možnostmi, jak nabídnout jiný úhel pohledu na tuto komponovanou barokní krajinu. Úkolem bude

prehodnotit každodenní osobní a blízké vnímání prostoru (staro)novými prekvapujícími, neocekávanými zpusoby.

Východiskem nekolikadenní dílny je pozorování a analýza místní prirozené svetelné situace, její záznam

a transformace do dramatického tvaru - události v tomto krajinném prostredí. Základem tvurcího prístupu je

genius loci místa a jeho pohnutá historie. Namísto umelého svetla (techniky) bude hlavním nástrojem svetlo

„prírodní“ (slunce, ohen), východiskem pak prirozený kulturne-sociální život v lokalite.

PROGRAM

17. 9. seznámení se s historicko-sociálním kontextem lokality, zkoumání lokality

18. – 21. 9. praktické dílny

22. 9. den podzimní rovnodennosti - představení pro veřejnost

Tabulky