ČeskyEnglish
workcamp-ik.jpg

REALIZACE LEKTORSKÉ MÍSTNOSTI ve Valdštejnské lodžii

Na počátku měsíce srpna 2015 proběhl ve Valdštejnské lodžii dobrovolnický workcamp ve spolupráci organizace TAMJDEM a o.p.s. Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium.

Do barokní památky přijelo po dobu čtrnácti dní na své náklady pracovat devět dobrovolníků z pěti zemí. Dahye Lee z Jižní Korey, Albina Kuznetcova a Elena Smirnova z Ruska, Helena Martínez a Adriana Roca ze Španělska, Antonio Boiano a Giulio Amistani z Itálie,  Wiebke Lüdtke z Německa a Česko zastupovala koordinátorka workcampu Lenka Havlíčková a její kolegyně Tereza Gregorová.

Workcamp měl za cíl, pod dohledem zkušených odborníků Petra Svobody a Jindřicha Pitráka, obnovit a rekonstruovat pozdně renesanční omítky, které byly v těchto prostorech částečně zachovány. Účastníci se tak mohli přiučit vzácnému řemeslu kletování, které už není v dnešní době běžné.

Kletované omítky se rekonstruovaly v prostoru lektorské místnosti, která bude sloužit pro netradiční formu výtvarných, rukodělných a edukativních wokshopů a dílen, ale také jako zázemí pro lektory, dobrovolníky i zaměstnance.

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo:
- Odstranění nevhodných cementových omítek
- Odstranění nevhodných vysprávek
- Očištění a zpevnění zbytků originálních kletovaných omítek
- Hloubková injektáž historických omítek
- Doplnění chybějících omítek materiálem odpovídajícím složením i strukturou originálu
- Nakletování intonaka v barvě originálu
- Barevná retuš, voskovaní

Kromě této odborné pomoci, dobrovolníci také pomáhali s úpravou mobiliáře a vybavení barokní památky technikou patinování pod vedením Magdalény Pupík Rellichové.

Petr Svoboda a Jindřich Pitrák po skončení workcampu dokončili naplánované štukatérské práce a předali lektorskou místnost k dalším úpravám stavební kontrolní skupině města Jičína.

Tento projekt tedy nebyl jen finančním odlehčením nákladných oprav na historickém objektu, ale především dal možnost dobrovolníkům z celého světa dozvědět se něco o vzácném řemesle a odborných postupech při záchraně historického dědictví.

Tabulky