MASOPUST V LODŽII 2017

ZVÍŘECÍ HODY
aneb Slavnost vysoké honorace z lesa

 Hostina zvířecí vrchnosti, tajuplné
komnaty a pohádkové hodovní obrazy.

Satirický pohled na imaginární svět lesní zvěře
v pozicích buržoazie a pyšné honorace,
která si užívá honosné slavnosti.

Dnes masopustní den
kdy svět se mění v sen
čas zvířecího panování
a fantaskního hodování