ČeskyEnglish

Historie občanského sdružení Lodžie

Bylo založeno v roce 1996 jako sdružení občanů i právnických osob, které spojovala snaha přispět k záchraně, obnově i využití Valdštejnské lodžie, Čestného dvora a přilehlého parku tak, aby byly začleněny do kulturního života města a kraje v návaznosti na tradice Jičínska. Od počátku se jeho členové snaží prezentovat historii interaktivně a hravě. Tento přístup používali Renata a Martin Lhotákovi, Jaromír Gottlieb a Robert Smolík. Zároveň občanské sdružení přinášelo i odborný pohled na výjimečnou kulturní památku. V roce 1997 bylo spolupořadatelem mezioborové konference Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina v okolí Jičína, která přinesla nové poznatky a přispěla k rozšíření zájmu o Jičín a jeho kulturní dědictví. Sborník příspěvků vyšel jako supplementum sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší v roce 1997.

Ve spolupráci členů sdružení a řady odborníků vzniklo a městu bylo předloženo několik studií o využití Valdštejnské lodžie a jejího okolí – podíleli se na nich Lhotákovi, Jaromír Gottlieb, Petr Uličný, Petr Fiedler, Miloš Šejn, Robert Smolík, svůj projekt věnoval občanskému sdružení italský architekt Nossari z Mantovy, Lodžií se zabýval také Jiří Starý.

Členové výboru se také pravidelně aktivně účastnili tzv. kontrolních dnů, kdy se hodnotil postup rekonstrukce. V r. 2008 byla městem Jičín přijata studie Valdštejnův Jičín – program rozvoje města. Jejím autorem je Robert Smolík, k jejímu vzniku přispěli i další členové sdružení. V letech 1997–1999 zorganizovalo o.s. Lodžie sbírku a za přispění města realizovalo obnovení grotty s poustevníkem. V r. 2008 finančně přispělo na opravu studny.

Hned od svého vzniku napomáhalo o.s. Lodžie k oživování valdštejnského areálu společenskými a kulturními akcemi. Už v r. 1995 bylo uspořádáno první Vánoční zpívání u Lodžie, v dubnu 1996 Pálení čarodějnic vyrobených pod vedením manželů Lhotákových, od r. 2000 se o.s. Lodžie pravidelně podílí na programu Svatojanské noci a jeho akce pořádané u Lodžie jsou zapojovány do programu festivalu Jičín-město pohádky. Od téhož roku zajišťuje o.s. Lodžie jedno zastavení v rámci Pochodu Českým rájem aneb Putování za Rumcajsem. Od r. 2004 přispívá do programu Valdštejnských slavností.

Od r. 2002 připravují členové podklady k expozici Valdštejn, Pieroni, Galileo, Kepler.

Občanské sdružení bylo za finančního přispění města zaměstnavatelem kastelánky Zdenky Vackové, která působila v Lodžii od srpna 2002 do r. 2006. Kromě ostrahy a drobného úklidu areálu organizovala každý měsíc jeden program, čímž navázala na předchozí aktivity pořádané od r. 1999 (pouštění balonů, hledání pramenů, vítání ptačího zpěvu), spolupracovala s jičínskou knihovnou, sdružením Kapička aj. Vedla též týdenní vysokoškolský tábor INEX, jehož účastníci vysekávali dřeviny a prováděli úklid.

 

 

Na počátku roku 2011 bylo jasné, že se musí řešit situace, která v občanském sdružení trvala už po dva roky. V lednu 2009 rezignovala na funkci předsedkyně Renata Lhotáková, která ji zastávala 13 let, od vzniku sdružení v roce 1996. Mezi členy převládl názor, že se uzavírá jedna etapa činnosti o.s. Lodžie, kdy hlavním úkolem bylo přesvědčit vedení města, odborníky a veřejnost o nutnosti záchrany významné architektonické památky, zviditelňovat ji akcemi a pomáhat při vytváření projektů i získávání grantů na rekonstrukci. Za naplnění tohoto programu byla považována skutečnost, že jičínští zastupitelé přijali studii projektu rozvoje města Jičína s odkazem na osobnost Albrechta z Valdštejna, jejímž autorem je Robert Smolík za přispění dalších členů sdružení – Jaromíra Gottlieba, Renaty a Martina Lhotákových, Miloše Šejna aj.

Bylo rozhodnuto zmenšit rozsah činnosti sdružení, ponechat pouze organizování tradičních akcí (pálení čarodějnic a zpívání u Lodžie nebo dílnu v rámci festivalu Jičín-město pohádky), přípravu jedné ze zastávek účastníků Pochodu Českým rájem aneb Putování za Rumcajsem, účast na organizování Valdštejnských slavností a akce Svatojanská noc.

Předsedou sdružení byl zvolen Robert Smolík. Poté, co se v dubnu 2009 stal manažerem pro realizaci studie „Valdštejnův Jičín – program rozvoje města“, se postupně ukazovalo, že není možné, aby hájil jen zájmy sdružení a kladl důraz především na Lodžii.

A tak 20. 3. 2011 byla na valné hromadě zvolena předsedkyní Občanského sdružení Lodžie Eva Bílková a Robert Smolík se stal místopředsedou.

V té době se už začala řešit otázka postavení kastelána v Lodžii, protože z důvodů snížení rozpočtu KZMJ došlo ke zkrácení pracovního úvazku Petra Kábrta na polovinu a ten podal výpověď. Průvodcovskou službu se KZMJ rozhodla zajišťovat pomocí brigádníků.

Delší jednání vedla k závěru, že o.s. Lodžie převezme areál Valdštejnské lodžie do provozování a že vypíše konkurz na místo kastelána. Přihlásilo se 19 uchazečů, z nichž komise po pohovorech 24. 6. 2011 vybrala Jiřího Vydru, který předložil podrobný projekt, v němž se soustředil hlavně na oživování prostoru různými akcemi. 7. 9. 2011 byla podepsána Smlouva o zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie mezi Městem Jičín a Občanským sdružením Lodžie a smlouva o poskytnutí příspěvku města na rok 2011. Po týdnu následoval podpis Smlouvy o nájmu služebního bytu mezi Správou nemovitostí města Jičína a o.s. Lodžie.

Na místo kastelána nastoupil Jiří Vydra 15. 9. 2011. Začal přemýšlet o Lodžii přímo na místě, upravovat byt, shánět první kontakty a chystat první akce a provádět návštěvníky. Těch přicházelo ve srovnání s předchozími lety více, protože areál se stal pro ně zajímavějším, když v červenci byla otevřena část po léta připravované expozice zaměřené na astronomii, vytvořená Robertem Smolíkem a dalšími členy sdružení a financovaná městem.

Na valné hromadě 3. 10. 2011 byla přijata za člena sdružení a zvolena do funkce hospodářky Kamila Kabelková, která převzala účetnictví sdružení po Věře Šejnové. Nastalo období, kdy se Město a sdružení učily vzájemně komunikovat o záležitostech týkajících se Lodžie, kdy se sdružení učilo být zaměstnavatelem a Jiří Vydra zaměstnancem.

V areálu se uklízelo, došlo i na stavební úpravy dřevěných stropů, zateplení, osvětlení a kamenné cesty do obytné části Čestného dvora. Na konci roku 2011 bylo už také možno hodnotit první akce připravené novým kastelánem – Slavnost stromů a Divovánoce, uspořádané ve spolupráci o.s. Lodžie, o.s. Divozemí a KZMJ.

Tabulky