ČeskyEnglish
cestny-dvur-hvezdy.jpg cestny-dvur-mapa.jpg cestny-dvur-osud.jpg

Vážený návštěvníku,

nacházíte se ve VALDŠTEJNSKÉ LODŽII, unikátní barokní památce, kterou nechal vystavět Albrecht z Valdštejna v letech 1630 -1634. Tato majestátní stavba, která je jediná svého druhu ve střední Evropě, vznikla jako součást takzvané komponované barokní krajiny. Tu navrhli Valdštejnovi italští architekti jako krajinnou osu, spojující sakrální stavby, krajinné dominanty a město Jičín. Centrem této kompozice měl být chrám sv. Jakuba v Jičíně.
Letohrádek byl zřejmě určen ke kratochvilným radovánkám, k pořádání koncertů a koňských divadel. Z dnešního pohledu se mohlo jednat o kulturní centrum. Dále se předpokládá, že se budova měla využívat jako pozorovatelna hvězd a pro sledování dalších přírodních úkazů, jako je letní a zimní slunovrat.
Celý tento komplex, tvořený parkem s ojedinělými dřevinami – Libosadem, Čestným dvorem a samotnou Lodžií, nebyl nikdy dokončen, a proto nám nezbývá, než si jeho výslednou podobu jen představovat.
Valdštejnská lodžie měla být pýchou celého krajinného celku i samotného Jičína. Bohužel se smrtí vévody skončila i realizace okázalého a nadčasového snu.
Naše interaktivní expozice Roberta Smolíka vám pomůže tento sen lépe poznat a pochopit.
Vydejte se tedy s námi po cestě zapomenutých snů…

EXPOZICE VALDŠTEJNSKÝCH SNŮ
interaktivní výstava ve Valdštejnské Lodžii
- venkovní část -


POZOROVATELNA
Interaktivní domeček poznání stojí v Čestném dvoře a ukrývá hned několik vědomostních a hravých překvapení.


V MOCI ASTRONOMIE A ASTROLOGIE
V době baroka se začala rozvíjet věda o hvězdách a planetách neboli astronomie. Dále se lidé hvězdami začali řídit a hledat v nich poselství a významy pro jejich vlastní život. Této vědě se říká astrologie. Albrecht z Valdštejna byl těmito obory téměř posedlý a měly vliv na celé jeho dílo i život. Koncipované podle hvězd byly architektura a krajina, na základě horoskopu se také sám rozhodoval.


1. OTOČNÁ HVĚZDNÁ MAPA
Na jižní straně pozorovatelny se nachází hvězdná mapa, podle které se můžete dozvědět, jaké hvězdy se nad vámi zrovna nacházejí. Koleso otočte tak, aby dnešní datum v měsíci byl na místě čísla, které znázorňuje aktuální čas na.číselné kružnici.


2. MAPY ZVĚROKRUHU
Na západní straně pozorovatelny nad Kolem osudu můžete vidět dobové mapy hvězdné oblohy, na kterých jsou zobrazena znamení zvěrokruhu. Z nich se tvořily horoskopy, neboli mapy lidského osudu. Zkuste nalézt v těchto mapách své znamení.


3. KOLO OSUDU
Lidé v této době věřili na předurčení osudu a snažili se zkoumat svou budoucnost různými způsoby. Dřevěné koleso s klikou a symboly slouží k určení osudu, ale tuto důležitou volbu můžete ovlivnit sami. Zatočte klikou a tím roztočíte koleso, které, až se zastaví, ukáže symbol vaší budoucnosti.
Symboly: srdce - láska, lebka – smrt, meč - boj, dům - domov, dítě - potomek, kotva - naděje, kříž - víra, podkova - štěstí, rozcestník - rozcestí


POZNÁNÍ GEOGRAFIE
17. století se nese ve znamení poznávání a rozvoje krajiny a země. Věda, která se tímto tématem zabývá, je geografie. Bohužel v té době neměli lidé tolik znalostí a možností, jaké máme dnes, a jejich poznatky byly proto často nepřesné nebo nesmyslné.


4. KULIČKOVÁ MAPA
Na těchto dobových mapách si kromě tajuplných otvorů možná všimnete, že nejsou přesné a trochu se míjejí se současnými znalostmi geografie. Vaším úkolem je vzít si kuličku ze zásobníku a vhodit ji do otvoru nejprve na horní mapě, v místě, kde si myslíte, že leží Evropa. Pokud se zmýlíte, kulička vám vypadne do zásobníku a musíte zkusit zvolit znovu. Pokud uhodnete, kulička vám vyjede na spodní mapě, kde vaším úkolem bude vhodit kuličku do otvoru, kde podle vás na mapě Českého království leží Jičín. Pokud uhádnete, kulička se dostane do určeného místa a potvrdí správnost volby.


5. MAPY SVĚTA
Na severovýchodní straně pozorovatelny se nacházejí dobové mapy světa. Jejich podoba je pro současného pozorovatele trochu nepřehledná. Pokuste se nalézt na mapách České království.

 

OPTICKÁ KOUZLA
Stejně jako jiné obory vědy se začala v baroku vyvíjet nauka o přenosu obrazu neboli optika. První vynálezy a pokusy daly základ dnešní fotografii. Přenos obrazu pomocí zrcadel dal vzniknout vynálezu camera obscura.

 

6. CAMERA OBSCURA
Uvnitř pozorovatelny jsou umístěny čočky, které přenášejí obraz na dvě obrazové plochy.


7. OPTICO-GRAF
Samostatně stojící zařízení, pomocí kterého můžete přenesený obraz graficky zaznamenat na přiložený papír. Překreslete pomocí optico-grafu scénu, kterou vidíte, nebo portrét toho, kdo stojí před ním.

Tabulky